AN-KA könyvelés

A kisvállalkozások könyvelési szakértője

06-70-235-3237
ankabt@gmail.com


Adatvédelmi- és cookie szabályzat

A weboldal üzemeltetője az AnKa Bt. (székhely: 1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 98.). A webtárhelyet a DotRoll Kft. (1439 Budapest, Pf.: 663, https://hu.dotroll.com/kapcsolat) biztosítja.

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, mely tartalmazza, hogyan kezelünk személyes adatokat és hogyan használjuk weboldalunkon a cookie-kat.
A weboldal használatával a jelen szabályzatot elfogadja. Ha nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használja a webhelyet!

1. Kezelt adatok típusai, más website-okra mutató linkek

Számunkra fontos adatainak, magánszférájának a védelme. A jelen szabályzatban részletezett cookie-kon keresztül gyűjtött információk kivételével nem gyűjtünk vagy kezelünk személyes adatokat a jelen weboldalon keresztül.

A jelen weboldal egyéb weboldalakra, partner oldalakra, hasznos oldalakra mutató linkeket is tartalmaz.
Ha Ön egy harmadik fél által működtetett weboldalra mutató linkre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Kérjük, a weboldalak használatakor olvassa el adatvédelmi szabályaikat, mert nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival kapcsolatban!

2. Az információ gyűjtése és felhasználása

Weboldalunk rendszerteljesítmény, használhatóság, valamint szolgáltatásainkról való hasznos információk nyújtása céljából és ezek optimalizálása érdekében automatikusan gyűjt és tárol információkat naplófájlokban az Ön számítógépén. Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az információkat a weboldal hatékony fenntartása, a látogatók viselkedésének nyomon követése, trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel.
Az általunk gyűjtött információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából nem kerülnek felhasználásra!

A felhasználók által információ kérésre megadott adatokat csak kapcsolatfelvételi célból, ügyfélkapcsolattartásra használjuk fel. Az adatok tárolását a releváns jogszabálynak megfelelően végezzük.

Ha nem személyes információkat személyes adatokkal együtt használunk fel, az információt annak tárolásának végéig személyes adatként kezeljük.

3. Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Személyes Adatokkal kapcsolatos visszaélés, jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Személyes adatai marketing, piackutatási célból NEM kerülnek tárolásra, csak kizárólag kapcsolatfelvételi célból. Ön a személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az AnKa Bt. a fenti célból gyűjtött személyes adatokat a fenti cél megvalósulása érdekében hozzáférhetővé tegye alkalmazottai számára. Az adatkezelés időtartama 1 év. Tekintettel arra, hogy a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ön kérelmezheti a mindenkori adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Az Ön kérelmére a mindenkori adatkezelő tájékoztatást ad az Ön - általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott - adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A vonatkozó kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a kért tájékoztatás megadása megtörténik.

Ezen tájékoztatás ingyenes, ha Ön, mint tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a mindenkori adatkezelőhöz még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén a mindenkori adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a vonatkozó jogszabály mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a mindenkori adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a mindenkori adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Személyes adatainak törlését az alábbi elérhetőségen kérheti: ankabt@gmail.com

4. Cookie-k használata

Jelen weboldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából „cookie”-kat használ.

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a webszerverünk az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt az Opel weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

Oldalunk kétféle cookie-t használ:
Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Az állandó cookie-k nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek.

5. Harmadik fél cookie-k

Az http://www.ankakonyveles.hu/ harmadik fél által biztosított cooki-kat is használ a website optimalizálásának céljából. Ilyen cooki-e a Google Analytics és a Google webmester eszközök által, illetve linkpartnerek által biztosított cookie-k.
A harmadik fél által gyűjtött információk lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok, vagy végfelhasználói eszközre (pl. eszköz típusa), vagy felhasználói viselkedésre (pl. böngészés ideje) vonatkozó adatok.

6. Webjelzők és pixelek

A weboldal webjelzőket (web beacon) tartalmaz, melyek „pixel tag” néven is ismertek. A webjelző egy gyakran átlátszó, általában 1 x 1 pixelnél nagyobb, egy website-on vagy a website-ot felkereső, vagy e-mailt küldő felhasználó online viselkedésének nyomon követésére használt emailben elhelyezett grafikus kép. A webjelzőket harmadik személy technológiái használják, a website felhasználói tevékenységének nyomonkövetésére.

7. Nyomkövetés és elemzés

Weboldalunk optimalizációja céljából a Google Analytics szolgáltatást használjuk. Lehetővé teszi az online viselkedés idővel, földrajzi hellyel és a website használatával kapcsolatos nyomon követését. Ezt az információt nyomkövető pixelek, illetve cookie-k segítségével gyűjtik. A nyomkövető pixelek, illetve cookie-k segítségével kinyert információ anonim és nem kerül összekapcsolásra személyes adattal.
A fenti elemzéshez szükséges információkat Németországban található szervereken tárolják. Az Opel független felhasználás céljából nem osztja meg ezen információkat harmadik felekkel.

8. Cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és tiltása

Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat.
Kérjük, nézze át a böngésző használati útmutatóját annak értekében, hogy módosítani tudja böngészője beállításait vagy törölhesse a cookie-kat!
A cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem feltétlenül lesz elérhető.

10. Kapcsolat

Kérdés, észrevétel esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen. Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését, zárolását vagy törlését.
AnKa Bt., 1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 98.
Email: ankabt@gmail.com
Mobil: 06-70-235-3237

Kapcsolat

Telefonszám: 06-70-235-3237

Email: ankabt@gmail.com

Telephely: 1183 Budapest,
Ráday Gedeon utca 98. 

Nyitvatartási idő: Megbeszélés szerint! Ügyfeleinket a számukra legmegfelelőbb időpontban fogadjuk!

 Árajánlatkérés 

Bizalommal várunk minden
kedves ügyfelet!

KÖNYVELÉS   mérleg  mikrovállalkozás
NAV adóbevallás   TB ügyintézés
könyvelő iroda Budapest XVIII. kerület
társadalombiztosítás   ADÓTANÁCSADÁS
könyvelő iroda   BÉRSZÁMFEJTÉS  
vállalkozás   pénzügyi döntés   adó  
pénzügyek  számla  KKV  bevétel   
kettős könyvvitel könyvelési árak

EU Cookie törvény

Weboldaunk cookie-kat használ.

Weboldalunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében cookie-kat használ. Kérjük, fogadja el a cookie-k használatát a weboldal további böngészéséhez, vagy olvassa el az adatvédelmi szabályzatot!

Elfogadom Adatvédelmi- és cookie szabályzat